CORPORACIÓN LOCAL
 

Tralas eleccións municipais levadas a cabo o día 22 de maio de 2011, nas que o Partido Popular acadou un ano maís a Maioría Absoluta, constituirase días despoís a corporación local que quedaría formada
polos seguintes membros:

 

 

 

NOME E APELIDOS
CARGO POLÍTICO
PARTIDO O QUE PERTENCE
María Cristina Francisco Vílchez
Alcaldesa
Celso Rodríguez Acuña
PP
Andrés Lorenzo Amaro
PP
José Silva Fernández
PP
Ramiro Vázquez Fernández
PP
Pilar Lorenzo Fernández
PP
Patricia Otero  Lorenzo
PP
Emilio Luís Díaz Vidal
CQM
Marco Antonio Portela de Conceiçao
PSdeG- P.S.O.E