Entramado Empresarial

Parque Empresarial

Asociación de Empresarios de Melón
Feira de Melón

A feira de Melón celébrase o primeiro domingo
de cada mes. Este día abundan os postos de comida,
bebida, vestimenta, calzado, música, e un sen fin de
artículos.