SOLICITUDE DE EMPADROAMENTO


En caso de empadroarse en vivenda que non sexa da súa propiedade necesitará a autorización do titular da vivenda.

Documentación requerida:
- Nome e apelidos
- Domicilio
- NIF, Libro de Familia (nenos sen DNI), Pasaporte ou Tarxeta de residencia
- Teléfono
- Firma do interesado.


Descargar


VOLVER A PÁXINA DE IMPRESOS