AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DE FESTAS POPULARES OU DIFERENTES EVENTOS


Deberá solicitar a dita autorización nas oficinas do Concello presentando o DNI.

A solicitude deberá pedirse cunha antelación de 15 días e presentar a documentación que acredite a contratación das distintas actuacións.

Documentación requerida:
- Nome e apelidos
- Domicilio
- NIF
- Teléfono
- Firma do interesado.VOLVER A PÁXINA DE IMPRESOS