RECLAMACIÓN TRIBUTARIA

Para a realización dunha reclamación contra un imposto, taxa ou liquidación coa que non está de acordo.

Documentación requerida:
- Domicilio
- NIF
- Teléfono
- Copia dos recibos que orixinan a reclamación e toda a documentación que o interesado considere oportuna
- No impreso debe figurar a firma da persoa que reclama.


Descargar


VOLVER A PÁXINA DE IMPRESOS