CIMA DE VILA                

PROPIETARIO/A:
Obdulia
TLF DE CONTACTO:
986 271025
OBSERVACIÓNS: Casa en condicións de ser habitada. Con auga, luz, alcantarillado.