COSTA DO CUCO              

PROPIETARIO/A: José

TLF DE CONTACTO:

988 275084

OBSERVACIÓNS: Vivenda con auga e luz, un pozo e cortello.