EDREIRA             

PROPIETARIO/A: Manuela

TLF DE CONTACTO:
988 481742

OBSERVACIÓNS: Vivenda con auga, luz, alcantarillado. Garaxe e un pequeno patio.