O nome dos pobos que están activos son aqueles nos que se atopa algunha casa que está a venda.