SEOANE              

PROPIETARIO/A: Benito
TLF DE CONTACTO: 986 298179
OBSERVACIÓNS: Vivenda habitable.